Webové stránky třídy   1. B      

Třídní učitelka: Mgr. Marta Grigárková   

-

INFORMACE PRO RODIČE 

 

Domácí úkol na 16. ledna

  • čtecí list - trénujte čtení vět (v příštím týdnu proběhne diagnostický test čtení vybraných vět, kdy vám do Školáčku vlepím jeho výsledek...tedy úroveň zvládnutí techniky čtení). Cílem nebude čtení hodnotit známkou, ale zjistit případné nedostatky ve čtení a postupně je odstraňovat a napravovat.
1. úroveň - Teta - žák říká nahlas jednotlivé hlásky první slabiky, potom teprve složí slabiku (T - e  = Te),  stejným způsobem skládá druhou slabiku a nakonec vysloví celé slovo (t-a = ta .....Teta)
 
2. úroveň - Teta - žák šeptá jednotlivé hlásky několikrát bez ohledu na slabiky.
                 
3. úroveň - Teta - žák šeptá slabiku, potom ji teprve vysloví.
                
4. úroveň - Teta - žák šeptá slovo, potom ho teprve vysloví.
 
5. úroveň - Te//ta - žák dělá velmi dlouhou pauzu mezi slabikami.    
 
6. úroveň - Te/ta - přerývané (sekané) slabikování.
 
7. úroveň - Teta - vázané (zpívané) slabikování...jako pomalé plynulé mluvení.
 
8. úroveň - Teta - čtení slov jako jednoho celku. 
 
Způsob čtení v úrovni 1, 2, 3, 4 značí, že žák ještě nezvládl čtení slabiky. Je nutné upevnit znalost písmen a cvičit rozklady a skládání....vést žáka ke čtení slabiky jako celku, který musí přečíst naráz bez předšeptávání.
 
Způsob čtení v úrovni 5, 6 značí, že je nutné důkladně cvičit čtení slabik a jejich plynulé vázání. "Čti jako když pamalu mluvíš."
 
Způsob čtení v úrovni 7 a 8 značí, že je technika čtení správně nacvičena. Může se cvičit pohotovější čtení, výrazné čtení, pracovat s melodií v hlase. Je nutné vždy kontrolovat, zda žák přečtené větě rozumí pomocí pomocných otázek.
     
 
  • Hodnocení za 1. pololetí bude uzavřeno k 22. 1. 2019, tímto datem se rozjíždí druhé pololetí. :-)

                                      

________________________________________________________________________________________________________________________

                                                     

  POZOR!!! Technické služby začínají přijímají starý papír pro školy  od 1. října do 17. května.

INFORMUJEME RODIČE, že Technické služby od ledna 2019 nepřijímají do sběru KARTONOVÉ KRABICE. Děkujeme.

____________________________________________________________________________________________________
 
 
 
PRÁCE VE ŠKOLE 14. 1. 2019
  • Slabikář str. 20/úkol s kytičkou + přípravné čtení slov ve žlutých sloupcích (houpačky a vysvětlení významu jednotlivých slov)
  • Písanka str. 15/ celá strana
  • Početník str. 8 a 10/celé strany
  • Prvouka str. 16/4 a 17/ 1, 2 a str. 18/1, 2
 
PRÁCE VE ŠKOLE 15. 1. 2019
  • Pololetní písemná práce z českého jazyka (opis, přepis, diktát)
  • matematika str. 69/ 1, 2, 3

 

 

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: marta.grigarkova@zsjakprerov.cz   Děkuji.