Webové stránky třídy   1. B      

Třídní učitelka: Mgr. Marta Grigárková

 

INFORMACE PRO RODIČE 

 • Domácí úkol na 24. září - fialová písanka str. 14 a 15/ řádky označené domečkem...děti skáčou po řádku tam a hned zpátky, po celou dobu jim zpívejte nebo odříkávejte zadanou písničku nebo říkanku. Udržuje to u nich pravidelný rytmus. Hlídejte volné posunování ruky po listu papíru.
 • Skládejte prosím s dětmi každý den (10-15 min.) ze zásobníku na řádkovou podložku. (ze ŽIVÉ ABECEDY str. 13/ tužka - zadejte jim např. POSKLÁDEJ MI ZELENÝ PÍSMENKOVÝ PROUŽEK). Děti jej naskládají do řádku na podložku, potom vám ho celý přečtou. Dnes jsme ve škole procvičovali....z 21 žáků to šlo 16-ti výborně, 5 mělo se čtením potíže. Musí číst např. zelený proužek takto:velké M, malé l, velké L, velké M, malé m, velké L, malé l. Berte procvičování opravdu poctivě, děti budou mít ve škole pocit jistoty. Písmenka nám totiž budou přibývat rychlým tempem, ten kdo nebude cvičit, tak se mu budou velmi brzy plést. :-) Držím pěsti!!!
 • Během víkendu nastříhejte do zásobníku další nové písmenko S, s
 • Vypraný tělocvik posílejte zpět do školy vždy až v pondělí, dnes si děti odnášejí ještě své ručníčky.
 • Doplňuji informaci z třídních schůzek - anglické divadlo bylo pro žáky 1. tříd zrušeno!!! :-)

 

 • Ve ŠKOLÁČKOVI najdete nově vlepený lísteček ohledně časového posunu začátku vyučování. Vyjádřete se, prosím, k tomuto návrhu. Nemocní žáci dodají podepsané lístečky po návratu do školy. Děkujeme.         

         

 • POZOR!!! Technické služby začínají přijímat starý papír pro školy  od 1. října do 17. května
 • Do příští pracovní výchovy (na 25. 9.) se děti naučí samostatně skládat papírovou lodičku. Postup najdete v tomto odkazu:
 

 

 
PRÁCE  VE ŠKOLE  17. 9. (INFORMACE JEN PRO NEMOCNÉ DĚTI)
 • Živá abeceda str. 10/ kytička, str. 11 /celá strana (pracujte podle pokynů na stránce dole, do mřížek děti vpisují pouze písmenko velké tiskací M, kde ve slově leží)
 • Písanka str. 8 (závitnice v prvním sloupečku točte doleva a ve druhém sloupci doprava)
 • Matematika   str. 10/2 (dokončení úkolu z pátku), 10/3
 • Prvouka str.7/3

 

PRÁCE VE ŠKOLE 18. 9.

 • PÍSANKA str. 9, 10
 • MATEMATIKA str. 11/ celá strana, str. 12/ 1, 2, 3
 
PRÁCE VE ŠKOLE 19. 9.
 • PÍSANKA str. 11/ zobání zrníček (dbejte na položenou ruku na papíře, nadzvedává se pouze zápěstí)
          str. 12/ vymalujte si postupně jen tři kytičky, kolem nich poletujte jako včelky... různými barvami pastelek směrem vlevo (loket je mírně zvednutý od podložky)
 
 • MATEMATIKA str. 12/4, 5, 6, 7

    str. 13/ z této stránky vystřihnut podle naznačených nůžek na pravém okraji deset čtverečků, které vložíte do malé kapsičky s číslicemi a tečkami

 

PRÁCE VE ŠKOLE 20. 9.

 • ŽIVÁ ABECEDA str. 12/ celá strana
 • PÍSANKA str. 12/ dokončení cviků, včelky poletují směrem vpravo
         str. 13/celá strana (dbát na plynulý tah bez zastavení...několikrátž po sobě)
 
PRÁCE VE ŠKOLE 21. 9.
 
 • MATEMATIKA str. 14/ 1, 2, 3, 4
 • ŽIVÁ ABECEDA str. 13
 • PÍSANKA str. 14 a 15/první a druhý řádek - vysvětlení postupu pro práci na domácím úkolu (vše je popsáno na stránce nahoře a úplně dole)
 

ZKRATKY POUŽÍVANÉ PRO NAŠE PRACOVNÍ SEŠITY:

ŽA - Živá abeceda

UC - Uvolňovací cviky

M - Matematika

PRV - Prvouka

Cvičný sešit - je to sešit bez linek A4 (s namalovaným obrázkem vašeho dítěte) 

 

 

 

                                    

 

 

 

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: grigarkova.zsjak@gmail.com   Děkuji.